READ THE PRESENTATION IN ENGLISH

РЕГИСТРАЦИЯ


REFRESH НА БИЗНЕСА
КАК ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА ПО ДВЕ БЕЗ ИНВЕСТИЦИИ


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
TOC - теория на ограниченията в организациите

Лектори в конференцията - консултанти и академици от Европа и САЩ

8-9 юни 2016 г. х-л RIU PRAVETS RESORT Правец, БЪЛГАРИЯ €150 + ДДС
       
18-21 септември 2016 г. Национален център за конференции Вирджиния, САЩ $2000 - $2500

 

TOCICO Richmart RIU Pravets
     

Лектори на конференцията
TOCICO

Организатори на конференцията
ACADEMY MFC и RICHMART

Място на провеждане
х-л RIU PRAVETS RESORT  ЛЕКТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ТОС

ODED COHENODED COHEN
Международен директор на TOC Strategic Solutions.

Oded Cohen е едно от най-добре познатите имена в света във връзка с "Теория на ограниченията." Той има повече от 30 години опит в разработването, преподаването и прилагането на ТОС методологията. В процеса на работа е работил директно с д-р Eli Goldratt по целия свят в организации за развиване и разпространяване на ТОС. Сред страните, в които той разпространява своя опит са САЩ, КАНАДА, ЯПОНИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, АНГЛИЯ, ПОЛША, РУСИЯ, УКРАЙНА, КОЛУМБИЯ, ЧИЛИ, ПЕРУ и много други. Oded Cohen е индустриален инженер в изследователската работа от Израелския институт за технологии в Хайфа, Израел.

Той е един от разработчиците на OPT – логически софтуер за планиране на производство, ТОС мисловен процес и ТОС умения за управление. Със своя опит той е допринесъл за образоването на едно цяло поколение от ТОС практикуващи и изпълняващи хора. Той е познат с неговата страст да работи с хората, които обичат ТОС. Oded Cohen е партньор в Goldratt, Англия и от 2001 г. е и част от Goldratt Group като интернационален директор за Goldratt
училищата. Oded Cohen играе главна роля в развиването на ТОС експерти и консултанти, на които дава знания и практика за внедряване на ТОС решения. Oded е основател и съпрезидент на практикуващите "Теория на ограниченията" Alliance ТОСРА – интернационална организация, чиято цел е да сподели опита на ТОС. Oded е основателен член и първият председател на международната организация за сертифициране "Теория на ограниченията" (ТОСIСО).

Oded Cohen заедно с Domenico Lepore написват Deming & Goldratt: "Теория на ограниченията" и Система на задълбочени знания – Decalogue. Новата книга на Oded Cohen e „Непрекъснато подобряване“ – ръководство за това как да управляваш производството чрез ТОС, публикувано през юни 2010 г. като допълнение за обяснение на решението Made-To-Order като също така включва две нови части: Внедряването на MTO и пълно обяснение на решението Make-to-Availability.

 

CHRISTOPH LENHARTZ
Магистър, JONAH, представител на TOCICO, утвърден консултант, част от борда на директорите и бивш председател на TOCICO.

За повече от 20 години той е придобил много широк спектър от умения, интернационален
опит в индустрията и репутация на успешен предприемач. Лидер е в мениджмънт консултациите на екипи, които са тясно свързани с ТОС имплементациите. Експерт по стратегии, бизнес трансформации, Supply-chain management и IT проекти.

Един от водещите ТОС и мениджмънт експерти в Европа, той е генерален мениджър на "Catena Strategies", водеща консултантска компания, специализирана в консултирането по принципите на ТОС. Публикувал е статии за ТОС в бизнес списания, като „Quality Progress”. Също така е превел и написал книги за ТОС на немски език. Той е и уважаван говорител и учител на ТОС.

Christoph Lenhartz има магистърска степен от Clemson University /САЩ/, завършил е университета Essen /Германия/ и получава следдипломна квалификация от Washington State University /САЩ/.


LufthansaTHOMAS MUTZEL
Старши мениджър по управлението на проекти в Lufthansa.

Чрез "Теория на Ограниченията" Thomas Mutzel подобрява процеса по подготовката за излитане и увеличава печалбата с 25%. Споделя как техническата поддръжка на компанията Lufthansa драстично подобрява ефективността си чрез приложението на ТОС „Мениджмънт на критичната верига”. В този процес ТОС и Lean методите са използвани в комбинация, за да създадат мощно решение.

 

 

JELENA FEDURKO JELENA FEDURKO
Интернационален директор на ТОС стратегически решения.

Jelena Fedurko започва да работи с ТОС през 1999 г. Тя се присъединява към училището
Goldratt през 2005 година като учител и консултант. През 2007 г. тя става регионален директор на училището Goldratt за областта на рускоговорящите региони, а по-късно и за
Европа. Тя е член на екипа за обучение на ТОС по няколко програми: Интернационално
ТОС обучение за експерти в Колумбия; ТОС програма в Индия и др. Заедно с Oded Cohen,
Jelena ръководи програми за ТОС стратегически решения в Русия и Европа. Сред държавите, с които е работила и е имплементирала ТОС метода са Япония, Полша, Германия, Италия, Турция, Русия, Украйна, Индия, Китай, Колумбия и др. Тя е създател и съпрезидент на „Практикуващите Теория на Ограниченията” – интернационална организация, чиято цел е да сподели опита на ТОС с всеки, който желае.

Jelena Fedurko е автор на много статии относно концепциите и имплементацията на ТОС и е говорител на няколко международни TOC конференции. Също така редактира редица ТОС книги, превежда на руски много програми на Goldratt, както и книгите „Целта”, „Не е късмет”, „Критична верига” и др. Jelena Fedurko е автор на няколко водещи ТОС книги – „Облакът и дървото на стратегии и тактики”, „През Облакът към решението”, „Грешки и проблеми при работата с мисловните инструменти на ТОС”, „Дърво за успешни стратегии и тактики”.

 

KATHY AUSTINKATHY AUSTIN
Kathy Austin е главен стратег във ,,Focused Profit Strategies LLC” намиращ се в Атланта Джорджия, Америка. Член на управителния съвет TOCICO.

Тя и Gerry Kendall съавторстват мулти управленски проект през 2012 г. През 1997 г., Kathy
Austin и Ted Hutchin съавторстват „Защо не е късмет”. Kathy Austin получава титла JONAH
през 1989 г. и JONAH`S JONAH през 1991 г. За последните 25 години, откакто напуска военновъздушните сили, тя е участвала във големи и малки ТОС проекти, включително и в
търговски и военни, “Project Management”, “Supply Chain, Strategy and Management Skills”.
Kathy Austin е сертифицирана във всички области на ТОС и е член на TOCICO от първата
конференция в Атланта, САЩ. В момента е част от борда на директорите на TOCICO. Допълнително тя разработва и преподава множество основни, експертни и лицензирани курсове по TOC BOK. Kathy Austin е бивш заместник председател на APICS CM SIG и съавторства/ редактира (с Jim Cox) APICS TOC сериите. Тя е също ISCEA сертифициран проектов мениждър на метода на критична верига. В миналото Kathy Austin е била на различни позиции директор в Avraham Y. Goldratt институт (AGI). Също така е била директор и на APT Concepts и директор за непрекъснато развитие на DELTA AIR LINES.

 

NERIUS JASINAVICIUSNERIUS JASINAVICIUS
Основател и партньор на ,,ТОС SPENDIMAI”. Повече от 15 години промотиране на ТОС, над 30 имплементации, повече от 100 обучени компании.

Лекцията на Nerius Jasinaicius е за внедряване на ТОС в действаща компания, която е повишила продажбите си с 20% при 100% спазване на сроковете в рамките на 3-месечен
консултантски проект.

 

   ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

REFRESH НА БИЗНЕСА
КАК ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПЕЧАЛБАТА ПО ДВЕ БЕЗ ИНВЕСТИЦИИ

1. КАК ДА УВЕЛИЧИМ ПРОДАЖБИТЕ
СЪЗДАВАНЕ НА УНИКАЛНА ОФЕРТА

-  оферта, която клиентът не може да откаже
-  оферта, която конкуренцията не може да предложи поне  4-5  години

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

- как да съкратим срока
- как да намалим цената
- как да запазим качеството
- как да гарантираме сроковете

3. ДИСТРИБУЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ

- намаляване на складовите наличности
- освобождаване на парични средства

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО - управление на тесните места (drum-buffer-rope)

- намаляване на незавършеното производство
- намаляване на сериите
- намаляване на сроковете на производство
- намаляване на цената
- повишаване на оборота

5.  УПРАВЛЕНИЕ НА СЪПРОТИВАТА КЪМ ПРОМЯНАТА

- да предвидим заплахите
- да открием възможностите или да останем в зоната на комфорта

6. УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ  ПРИНЦИПИ НА TOC

1. Реалността е проста и хармонична.
    Всяка ситуация без значение колко сложна първоначално изглежда, е изключително проста.

2. Всеки конфликт може да бъде премахнат.
    Не приемайте конфликтите за даденост.

3. Хората са добри.

4. Win-Win решението е винаги възможно.

5. Никога не казвай “Аз знам”

6. Качи се на раменете на великаните.

7. Всяка ситуация може да бъде значително подобрена.

8. Всеки човек може да достигне пълноценен начин на живот.  Четирите стълба на TOC   TOC – THE THEORY OF CONSTRAINTS

Теория на ограниченията (TOC - The Theory of Constraints) е популярна бизнес-философия на доктор Eli Goldratt – бизнес гуру от Израел.

Теория на ограниченията е философия на мениджмънта, базирана на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на организацията, ориентирана преди всичко към повишаване скоростта на потока за генериране ценности за потребителя.  

Удвоете печалбата

Преборете конкуренцията
 Създайте уникална оферта

Ефективно планиране
Управление на проекти

Намерете тясното място в организацията
Подобрете времето за изпълнение

Намалете складовите наличности
Освободете затворени парични средства

Решения за преодоляване на съпротивата към промяната

Удвоете печалбата Създайте mafia offer Project management Тясно място

   СЪЗДАТЕЛ НА TOC

Ели Голдрат е познат на милиони по света като учен, просветител и бизнес гуру.

ТОС - ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯ се изучава в образователната система на 23 държави и в мениджмънта на различни организации в над 50 държави.

Големи и малки бизнеси и правителствени агенции работят по неговите методи.

Автор е на редица книги, свързани с процеса на постоянно усъвършенстване.

Ели Голдрат Ели Голдрат Ели Голдрат

   Книги за TOC

Книги за TOC

   ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕДРИЛИ TOC

Организации внедрили TOC системата в своите компании са:
- BOEING, MAZDA, BOSCH, P&G, LUFTHANSA, DELTA AIRLINES, HITACHI, PHILIPS и много други популярни световни компании;
- много правителствени организации
(Пример: японското правителство в сферата на обществените поръчки).

   TOCICO конференции

TOCICO е международна сертифицираща организация, която обединява хора, споделящи страст за холистично мислене "печеля-печелиш" и визия, че този принцип ще е водещ в мениджмънта на организациите.

На международните конференции, които TOCICO организира всяка година, присъстват около 500 души – топ мениджъри на световноизвестни компании от над 50 държави.

 

- 2016, България
- 2016, САЩ, Вирджиния
- 2015, Южна Африка, Кейп Таун
- 2014, САЩ, Вашингтон
- 2013, Германия, Франкфурт
- 2012, САЩ, Чикаго
- 2011, САЩ, Ню Йорк
- 2010, Корея, Сеул
- 2009, Бразилия, Бразилия
- 2008, САЩ, Джорджия
- 2007, Япония, Кьото
- 2006, САЩ, Маями

   Къде е приложима TOC 

- Държавна администрация

- Бизнес от всички браншове

- Образование

- Здравеопазване

- Военна индустрия

   ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА КОНФЕРЕНЦИЯТА

- Собственици на бизнес

- CEO – изпълнителни директори

- Търговски и маркетинг директори

- Мениджъри на проекти

- Академици, професори и декани на университети

   РЕГИСТРАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Данни на фирма за данъчна фактура

     
  Име на фирмата *
  Булстат / Данъчен номер *
  Град *
  Адрес *
  Материално отговорно лице *
  Телефон за обратна връзка *
  E-mail: *
  Брой участници мениджъри х 150 € плюс ДДС
  Брой участници ректори, декани, професори - х 50 € плюс ДДС
   
  Код за сигурност *
   
     

*Цената включва:

- Участие в конференцията - 08-09.06.2016 от 9:00 до 17:00 часа
- Обяд и две кафе паузи       - 08-09.06.2016

*Нощувките и вечерята са по ваше желание в RIU Pravets Resort.  Моля, направете своята заявка на посочения телефон или email.

Нощувка 07.06 
- единична стая - 110лв. /стандартна цена 150 лв./
- двойна стая - 150лв. /стандартна цена 220 лв./

Вечеря 07.06 /блок маса/ - 31 лв.   

Нощувка 08.06
- единична стая - 110лв. /стандартна цена 150 лв./
- двойна стая - 150лв. /стандартна цена 220 лв./

Вечеря 08.06 /блок маса/ - 31 лв.

* Възможност за нощувки с по-ниска стойност има в хотели в центъра на гр. Правец и гр. Ботевград

* Организатори на конференцията TOCICO и Ричмарт ЕООД

E-mail: vintage@richmart.eu

Телефон: 0888 511 999 - Мартин  Йорданов  Възможности за спонсорство

Спонсорски  пакети:

I.  10 минутна презентация  на вашите стоки и услуги по време на коференцията

II. Щанд / маса за срещи, където ще можете да представите вашите рекламни материали в лобито на хотела по време на кафе паузите паралелно с конференцията пред 500 топ компании

Цена на спонсорски пакети:

Пакет I или II – €3000

Пакети I и II заедно – €5000

III. Закупуване на 50 VIP покани за конференцията  ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

TOCICO Richmart Be Global
TOCICO Academy MFC & Richmart Be Global Fashion Network

   МЯСТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

RIU Pravets Resort разполага с голямо разнообразие от зали с капацитет до 500 места, оборудвани в крак с най-съвременните технологии.

RIU Pravets Resort  е бил горд домакин на повече от 450 събития, мероприятията на различни мултинационални компании, правителствени и неправителствени организации, големи корпоративни мероприятия, мултинационални компании, спортни форуми и състезания, тиймбилдинги и частни празненства.

- Pravets Golf Club
- СПА бар
- Вътрешен детски басейн
- Сауни - Финландска, Руска, Билкова
- Парна баня, Солна баня, Арома парна баня
- Ледена стая, Леден душ, Леден фонтан
- Technoqym Kinesis Circuit
- Солариум ERGOLINE
- Фризьорски салон с маникюр и педикюр
- Козметичен салон
- Спа Магазин

RIU Pravets  ResortRIU Pravets  Resort